No. Berat (Gram) Mutu Harga Nilai Marhun

1.

2.

3.

4.

5.

Jumlah Berat: gramJumlah Marhun:
Peratus Pinjaman Maksimum 75%
Pinjaman Maksimum Dibenarkan
Pinjaman (RM)
Tarikh

Gadaian

Tarikh Matang
Bilangan

Hari


Pinjaman
Kadar Upah
Jumlah Upah

(8 Bulan)


Jumlah

Keseluruhan

Upah Simpanan

Bulanan

Jumlah

Marhun

* Pengecualian Upah Simpan bagi RM2,000 pertama Marhun